TaimiSankari, Kuusi 1-vuotias

TaimiSankari-taimet ovat 1. polven eli alustavasti testattua alkuperää olevia jalostettuja 1-vuotiaita kuusen taimia. Taimissa on juurikäävän leviämistä hidastava PaLAR3B-alleeli.

1,24 € 1.24 EUR 1,24 €

1,00 €

(0,00 € / Yksiköt)

  Tätä yhdistelmää ei ole olemassa.

  Hinnat voimassa niin kauan kun tuotteita on varastossa.


  Pyydä tarjous!

  Johan Grönros 050 551 5564,  Antti Lännenpää 040 777 6680, Timo Salminen 040 5528824.


  TaimiSankari – Todellinen sankaritaimi, joka on kehitetty hidastamaan juurikäävän leviämistä!

  Kuusenjuurikäävän aiheuttama kuusentyvilaho on pahin kuusten vioittaja Suomessa. Juurikääpä lahottaa puiden juuristoa ja runkoa, usein monen metrin korkeudelle, ja tuhot kohdistuvat erityisesti arvokkaaseen tyvitukkiin.

  Ruotsalaiset ja suomalaiset tutkijat ovat havainneet, että tietyillä kuusialkuperillä esiintyy vastustuskykyä juurikäävän leviämistä vastaan. Näissä puissa juurikäävän leviämistä hidastaa PaLAR3B alleeli – jopa 27 %. Tapion siemenviljelmiltä löytyi tutkittaessa kuusen klooneja, joiden jälkeläisillä on tämä PaLAR3B-alleeli. Tähän perustui idea tuottaa näiden kloonien jälkeläisistä taimia, joissa juurikääpä leviää hitaammin.

  Mitä hyötyjä sankaritaimet tarjoavat?

  Taloudellinen hyöty

  Kuusenjuurikääpä leviää PaLAR3B-alleelin sisältävässä puussa jopa 27 % hitaammin kuin puissa, joissa tätä alleelia ei ole. Tästä on metsänomistajalle suurta taloudellista hyötyä siinä vaiheessa, kun puut kaadetaan, sillä arvokasta tyvitukkia säästyy laholta.

  Vähentää tyvilahon riskiä, hidastaa juurikäävän edistymistä

  Jalostetun TaimiSankari-kuusentaimen käyttö metsänuudistamisessa pienentää tyvilahon riskiä ja hidastaa juurikäävän etenemistä. Tästä on metsänomistajalle taloudellista hyötyä, sillä arvokasta tyvitukkia säästyy laholta.

  TaimiSankarien saatavuus

  Taimien myynti vuodelle 2024 on käynnistynyt. Saatavuus on rajallinen, joten varmista omasi ja tilaa ajoissa!

  Ensimmäiset taimet istutettiin keväällä 2023. Taimia tuotetaan sitä mukaa lisää, kun siemeniä saadaan emopuista. Kuusilla hyvät siemenvuodet vaihtelevat, joten varmuutta ei joka vuosi taimien saatavuudesta ole.

  Tapion yhteistyökumppanina toimii Fin Forelia, joka on Suomen suurin metsätaimien tuottaja. Heillä on kattava taimitarhaverkosto ja hyvät myyntikanavat, joiden avulla pystytään jatkossa toimittamaan tarvittava määrä TaimiSankareita metsiimme.

  TaimiSankari-kuusentaimi

  Taimisankari on uudenlainen kuusentaimi, joka kehitettiin taistelemaan juurikääpää vastaan. Jälleen saatavilla kevään 2024 istutuksiin!

  Tutustu Metsäkaupassa

  Tietopaketti

  TaimiSankari taimet ovat 1-polven alustavasti testattua metsänviljelyaineistoa. Niiden kasvu (puun kokonaispituus ja läpimitta) on 5–10 % suurempi kuin jalostamattoman.

  Kuusen perimässä PaLAR3B-geenin B-alleelin läsnäolo kuusen PaLAR3B lokuksessa on todettu hidastavan juurikäävän leviämistä puussa*, mutta ei estä kuusia infektoitumasta juurikääpään.**

  Geeni eli perintötekijä on biologisen informaation yksikkö, joka on tallentanut DNA:han. Perimä on eliön koko perintöaines, joka siirtyy vanhemmalta jälkeläiselle. Alleelit ovat tietyn geenin vaihtoehtoisia muotoja. Lokus on geenin paikka kromosomissa.

  * Nemesio-Gorriz, M., Hammerbacher, A., Ihrmark, K., Källman, T., Olson, Å., Lascoux, M., Stenlid, J., Gershenzon, J., & Elfstrand, M. (2016). Different alleles of a gene encoding leucoanthocyanidin reductase (PaLAR3) influence resistance against the fungus Heterobasidion parviporum in Picea abies.

  ** Terhonen, Eeva; Kashif, Muhammad; Piri, Tuula; Haapanen, Matti; Hantula, Jarkko (2022) Allele PaLAR3B in root rot resistance locus does not influence the infection pressure by Heterobasidion parviporum through root contacts.


  Tarkista käyttöaluekartasta taimen sopivuus paikkakunnalle, jonka alueelle taimet istutetaan. Taimet ovat kasvatettu Plantek 81 -kovamuovikennoissa. Sopivan kokoinen istutusputki taimille on kokoa 5 (55 mm). Taimet myydään 90 taimea sisältävissä pahvilaatikoissa, joiden koko on 30 x 40 x 33 cm.