TAIMIEN KASVATUS TUOTTOISAKSI METSÄKSI

Kuusi | Mänty | Rauduskoivu

Kaikki Fin Forelian kasvattamat taimet ovat paakkutaimia. Paakkutaimella on ylivoimaiset menestymismahdollisuudet paljasjuurisiin taimiin nähden. Fin Foreliassa huomioidaan eri kasvupaikkojen ja maantieteen vaatimukset.

Kasvatukseen valitut paakkutyypit ovat tarkkaan harkittuja. Nykyiset tehokkaat maanmuokkausmenetelmät suosivat pienempiä paakkukokoja; niissä juuriston aktiivisuus on hyvä ja kasvupaikalle vakiintuminen nopeata.

Yhtiössä tehdään myös omaa tutkimusta taimien maastomenestyksestä. Näin saadaan asiakkaille arvokasta tietoa eri paakkutyyppien ominaisuuksista.

Taimet kasvatetaan niin että taimi saa parhaat mahdolliset edellytykset kasvuun koko elinkaarensa ajan.Fin Foreliassa taimet tuotetaan laatu edellä. Tuotettuihin taimiin käytetään lukuisia laatua parantavia tekniikoita, joita kaikki markkinoiden taimet eivät sisällä.

 • Siemenet ovat laadukkainta saatavilla olevaa alkuperää. Jalostettu siemen antaa selvää kasvunlisää.
 • Kasvatuskennoina käytetään markkinoiden parhaita Plantek - kovamuovikennoja.
 • Kasvatus ja kastelurytmit ovat vuosien kokemuksen kautta hioutuneet ja tarjoavat taimille parhaat mahdolliset olot kasvaa terveiksi ja vankoiksi.
 • Lyhytpäiväkäsittely annetaan valtaosalle taimia. Tämä tukevoittaa taimia ja nopeuttaa niiden kasvuun lähtöä istutusajankohtana.
 • Taimia lannoitetaan pitkälle syksyyn saakka. Näin niillä on ravinteita saatavilla kasvun ensi hetkistä lähtien.
 • Kaikki Eteläisen Suomen taimet saavat nykyaikaisimman suojan tukkimiehentäitä vastaan.
 • Pahvilaatikoihin ja pakkasvarastoon pakataan n. 90% kaikista Fin Forelian taimista. Tämä antaa usean viikon liikkumavaran istutuksia ja taimilogistiikkaa suunniteltaessa.

Kasvatusjärjestelmät

Fin Forelia Oy:n taimet kasvatetaan Plantek- ja BCC kovakennoissa. Taimilajikohtainen harva kasvatustiheys takaa taimille riittävän kasvutilan, jolloin taimista kehittyy tanakoita ja kestäviä. Käyttämiemme kasvatuskennojen harva kasvatustiheys on selkeä etu.
Avonainen kennostorakenne avourilla estää juuriston kiertymisen ja takaa paakkujen koossapysymisen. Kaikkia taimiamme, koivu mukaan lukien voidaan istuttaa istutusputkia käyttäen.

Koneistutus

Fin Forelia Oy:lla on pitkäaikainen kokemus koneellisen istutuksen taimimateriaalin tuottamisesta.
Tämän hetkisiin istutuskoneisiin parhaiten tuotteistamme soveltuvat kuusen 1- ja 2-vuotiset keskipaakkutaimet ja männyn 1-vuotiset keskipaakkutaimet.
Kasvatusteknisesti pystymme kasvattamaan taimet siten, että toimitusvarmuus säilyy koko koneistutuskauden ajan.

Siemenet

Parhaat metsät kasvavat huippulaatuisesta siemenestä. Männyn metsäkylvössä kannattaa aina käyttää perimältään parasta mahdollista siementä.

Jalostetun siemenen edut verrattuna metsikkösiemeneen:

 • Valikoitujen kantapuiden parhaat ominaisuudet
 • Parempi laatu; ohuemmat oksat, suorempi oksakulma
 • Yli 20% suurempi tilavuuskasvu
 • Lyhyempi kiertoaika
 • Suurempi tukkiosuus

Lataa
Taimien kasvatus lämpösummakartta

Koneistutustaimien osaaja

Koneistutustaimien osaaja Fin Forelia Oy:llä on pitkä kokemus koneistutustaimien tuottamisesta ja yhteistyöstä taimien käyttäjien kanssa. Saadut kokemukset koneistutuksista ovat olleet myönteisiä ja istutustulokset hyviä. Käytännön kokemukset yhdistettynä koneistutustaimituotannon kehittämiseen antaa yhtiölle vankan perustan olla koneistutuksen kehityksen eturintamassa. Fin Forelia Oy kehittää edelleen konetaimituotantoa ja edistää osaltaan koneistutusta metsänviljelymenetelmänä olemalla mukana aktiivisesti koneistutuksen kehittämishankkeissa. Fin Forelia Oy:n koneistutustaimet valmistuvat asiakkaan toivomana ajankohtana. Hyvä ennakkosuunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa varmistaa taimien jatkuvan saatavuuden koneille keväästä syksyyn. Valitsemalla Fin Forelia Oy:n konetaimet valitset laatutaimet ja luotettavan konetaimituotannon osaajan.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä