Rovaniemen alueen Käpysavotta 2018

11.10.2018

Fin Forelia Oy:n Rovaniemen taimitarha ostaa syksyllä ja alkutalvella 2018 Rovaniemen kunnan alueelta kerättyjä laatuvaatimukset täyttäviä männyn käpyjä hintaan 1,20 eur/litra. Seuraava ostopäivä tiistaina 8.1.2019 klo 10.00

Kevätkeruun näytteet otetaan tammikuussa ja keruun jatko päätetään itävyystulosten perusteella helmikuun alussa.

Käpyjen keruukohteiden keräysluvat Metsähallituksen maille myöntää Rovaniemen kunnan alueella Fin Forelian Oy:n Rovaniemen taimitarha. Metsähallitus on tehnyt käpyjen keruuta varten karttoja potentiaalisista pystykeräyskohteista. Kartoille on teemoitettu mäntyvaltaiset metsämaan kuviot, joissa puuston keskipituus on 4-8 metriä. Ei tietenkään ole mitään takeita siitä, että niissä olisi käpyjä, mutta ne ovat kuitenkin mahdollisia kohteita. Kartat on tarkoitettu tulostettavaksi A3-koossa.

Tiedustele keräyslupia ja pystykeräyskohteiden karttoja sähköpostitse tilaus.rovaniemi@finforelia.fi tai puhelimitse 040 596 8274