Rovaniemen alueen Käpysavotta 2018

11.10.2018

Fin Forelia Oy:n Rovaniemen taimitarha ostaa syksyllä ja alkutalvella 2018 Rovaniemen kunnan alueelta kerättyjä laatuvaatimukset täyttäviä männyn käpyjä hintaan 1,20 eur/litra. Käpyjä ostetaan joka perjantaina klo 10.00-14.00. Viimeinen ostopäivä tämän vuoden osalta on pe 14.12.2018.

Kevätkeruun näytteet otetaan tammikuussa ja keruun jatko päätetään itävyystulosten perusteella helmikuun alussa.

Käpyjen keruukohteiden keräysluvat Metsähallituksen maille myöntää Rovaniemen kunnan alueella Fin Forelian Oy:n Rovaniemen taimitarha. Metsähallitus on tehnyt käpyjen keruuta varten karttoja potentiaalisista pystykeräyskohteista. Kartoille on teemoitettu mäntyvaltaiset metsämaan kuviot, joissa puuston keskipituus on 4-8 metriä. Ei tietenkään ole mitään takeita siitä, että niissä olisi käpyjä, mutta ne ovat kuitenkin mahdollisia kohteita. Kartat on tarkoitettu tulostettavaksi A3-koossa.

Tiedustele keräyslupia ja pystykeräyskohteiden karttoja sähköpostitse tilaus.rovaniemi@finforelia.fi tai puhelimitse 040 596 8274