LUONTO JA YMPÄRISTÖ ON MEILLE TÄRKEÄ!

Fin Forelia Oy toimii taimien kasvatuksen toimialalla ja tuottaa metsäpuiden taimia metsien uudistamiseen. Yhtiö noudattaa toiminnassaan lainsäädäntöä, Suomen PEFC – järjestelmän metsäsertifioinnin standardeja ja Metsähallituksen ympäristöpolitiikkaa. Lisäksi Fin Forelia Oy noudattaa toiminnassaan ISO 14001-standardin mukaista ympäristöjohtamisen järjestelmää. Ympäristöjärjestelmää sovelletaan kaikkeen yhtiön toimintaan (kaikki linjaorganisaation osat).

Fin Forelia Oy:n taimituotannon vaikutukset luontoon ja ympäristöön ovat toimialasta johtuen välittömiä, mutta vastuullisella toiminnalla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vaikutukset rajautuvat pääasiallisesti taimitarhojen alueelle, joten vaikutukset ovat erittäin paikallisia. Ympäristönäkökohdat ja -riskit arvioidaan vuosittain ja ympäristönhoitoa parannetaan vuosittain määrittelemällä ympäristöpäämärät, tavoitteet, ohjeet ja seurantamenetelmät.

Fin Forelia Oy toimii avoimessa yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa ja pyrkii kaikessa toiminnassaan huomioimaan ympäristövaikutukset. Henkilöstöä opastetaan ympäristöasioissa ja heidän tietojaan ja taitojaan kehitetään säännöllisesti. 

ISO 14001

ISO 14001 on ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä kansainvälinen standardisarjan päästandardi, joka on laajasti käytössä maailmalla ympäristöasioiden hallinnan perustana.

Tutustu sertifikaattiin

Jätä ympäristöpalautetta