Todellinen sankaritaimi

Kuusen perimässä PaLAR3B -geenin B-alleelin läsnäolon kuusen PaLAR3B lokuksessa on
todettu hidastavan juurikäävän leviämistä puussa (ei vaikutusta infektoitumiseen).
Geeni eli perintötekijä on biologisen informaation yksikkö, joka on tallentunut DNA:han. Perimä
on eliön koko perintöaines, joka siirtyy vanhemmalta jälkeläiselle. Alleelit ovat tietyn geenin
vaihtoehtoisia muotoja. Lokus on geenin paikka kromosomissa.
TaimiSankari taimet ovat 1-polven alustavasti testattua metsänviljelyaineistoa. Niiden kasvu
(puun kokonaispituus ja läpimitta) on 5–10 % suurempi kuin jalostamattoman.

Kuusenjuurikäävän aiheuttama kuusentyvilaho on pahin kuusten vioittaja Suomessa.
Juurikääpä lahottaa puiden juuristoa ja runkoa, usein monen metrin korkeudelle, ja tuhot
kohdistuvat erityisesti arvokkaaseen tyvitukkiin. 

Ruotsalaiset ja suomalaiset tutkijat havaitsivat kuitenkin, että tietyillä kuusialkuperillä esiintyy vastustuskykyä juurikääpää vastaan. Näissä puissa juurikäävän leviämistä hidastaa PaLAR3B alleeli – jopa 27 % (ei vaikutusta juurikäävän infektoitumiseen). Tapion siemenviljelmiltä löytyi tutkittaessa kuusen klooneja, joiden jälkeläisillä on tämä PaLAR3B-alleeli. Tähän perustui ideamme tuottaa näiden kloonien jälkeläisistä TaimiSankareita taistelemaan kuusenjuurikäävän leviämistä vastaan.  

Yhteistyö Tapion ja Fin Forelian kesken

Tapio halusi hankkeeseen kumppanikseen juuri Fin Forelian, joka on Suomen suurin metsä-
taimien tuottaja. Heillä on laadukkaat taimet, kattavin taimitarhaverkosto ja parhaat myyntikanavat, joiden avulla pystymme jatkossa toimittamaan tarvittavan määrän TaimiSankareita metsiimme.

Mitä hyötyjä sankaritaimet tarjoavat?

Taloudellinen hyöty Kuusenjuurikääpä leviää PaLAR3B-alleelin sisältävässä puussa jopa 27 % hitaammin kuin puissa, joissa tätä alleelia ei ole. Tästä on metsänomistajalle suurta taloudellista hyötyä siinä vaiheessa, kun puut kaadetaan, sillä arvokasta tyvitukkia säästyy laholta.

Vähentää tyvilahon riskiä, hidastaa juurikäävän edistymistä

TaimiSankari-taimia toivotaan istutettavan sellaisille kasvupaikoille, joissa on suuri tyvilahon
riski, eikä niille ole mahdollisuutta esimerkiksi hirvituhojen takia istuttaa muita puulajeja.

TaimiSankarien saatavuus

Ensimmäiset taimet toimitamme kevään -23 istutuksiin. Tuotamme taimia sitä mukaa lisää,
kun saamme siemeniä emopuista. Aluksi tämä siis voi hieman kestää – mutta teemme parhaamme!

Kuusilla hyvät siemenvuodet vaihtelevat, joten varmuutta ei joka vuosi taimien saatavuudesta ole. Kaikille halukkaille taimia ei siis heti välttämättä riitä – kannattaa olla ajoissa liikkeellä.

sisään Uutiset
Nurmijärvelle uusi taimitarhapäällikkö